Van Helvert Dutch Consultancy

Diensten


Public affairs & Stakeholdersmanagement


Wilt u in gesprek komen met de overheid of met politieke spelers? Wilt u dat uw goede naam bekend wordt in de politiek of bij een bedrijf? Heeft u behoefte aan ondersteuning bij de opzet en de uitvoering van de strategie daartoe? Heeft u te weinig tijd of inzicht in de weg hier naartoe? Dan kunnen wij dat samen met u doen.


Politieke inlichtingen & communicatieadvies

 

Wilt u op de hoogte geraken en blijven van politiek-bestuurlijke ontwikkelingen rondom wetgeving die voor uw bedrijf of NGO relevant is? Heeft u behoefte aan ondersteuning bij de opzet en de uitvoering van de strategie om hierover goed te communiceren met politieke spelers en beslissers? Heeft u te weinig kennis en mankracht in dienst om hieromtrent op de juiste momenten te communiceren? Dan kunnen wij dat samen met u doen.

                          


Procesbewaking &  -toezicht


Wilt u op de hoogte blijven van het proces rondom wetgeving? Wilt u inzicht houden in processen die bij voor u relevante bedrijven of NGO’s gaande zijn? Heeft behoefte aan ondersteuning in de opzet en uitvoering van een plan om toezicht te houden op relevante processen? Dan kunnen wij dat samen met u doen.


             
Belangenbehartiging & pleitwerk

 

Wilt u uw belang onder de aandacht brengen van politieke spelers en beslissers? 

Wilt u uw idee of product onder de aandacht brengen van potentiële klanten? Bent u op zoek waar, bij wie en op welk moment u dit moet insteken? Heeft u behoefte aan ondersteuning bij de opzet en de uitvoering van de strategie hiertoe. Dan kunnen wij dat samen met u doen.