Van Helvert Dutch Consultancy

Onze klanten

 

We werken met klanten in de sectoren:


Innovatie

Bedrijven en kennisinstellingen die met hun innovaties de Nederlandse overheid willen helpen om de economische kracht in Nederland te behouden.


Energietransitie

Bedrijven en kennisinstellingen die met hun innovaties de Nederlandse overheid willen helpen om de nationale en internationale doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en klimaat te behalen.


Interim

Bedrijven en overheden die voor een bepaalde tijd versterking nodig hebben in de organisatie voor een specifiek project.


Human Rights

 Non Governmental Organisations die strijden voor mensen in nood en voor de handhaving van mensenrechten wereldwijd.


Zorg

Bedrijven en instellingen die zich bezig houden met toegepast onderzoek in de medische wereld.


Spoor

Bedrijven en instellingen die werken aan een veilig en efficiënt spoor in Nederland en Europa.


Wereld

Buitenlandse overheden en bedrijven die de Nederlandse politiek willen volgen en willen  investeren in de relatie met Nederland, alsmede Nederlandse bedrijven die willen investeren in het buitenland.


Toerisme & Leisure

Bedrijven die toerisme en vrijetijdsbesteding in Nederland op naar een hoger plan willen tillen.


Branche-organisaties

Bonden die hun gezamenlijke belangen op de juiste plek en de juiste plaats willen neerleggen in de Nederlandse politieke arena.