Dutch Consultancy.

Onze klanten

 

We werken met klanten in de sectoren:

Innovatie

Bedrijven en kennisinstellingen die met hun innovaties de Nederlandse overheid willen helpen om de economische kracht in Nederland te behouden.

 

Energietransitie

Bedrijven en kennisinstellingen die met hun innovaties de Nederlandse overheid willen helpen om de nationale en internationale doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en klimaat te behalen.


Interim

Bedrijven en overheden die voor een bepaalde tijd versterking nodig hebben in de organisatie voor een specifiek project.

 


Human Rights

 

 


Non Governmental Organisations die strijden voor mensen in nood en voor de handhaving van mensenrechten wereldwijd.

 


Wereld

 

 

Buitenlandse overheden en bedrijven die de Nederlandse politiek willen volgen en willen  investeren in de relatie met Nederland, alsmede Nederlandse bedrijven die willen investeren in het buitenland.

 


Toerisme en Leisure

 

 

Bedrijven die toerisme en vrijetijdsbesteding in Nederland op naar een hoger plan willen tillen.


Branche-organisaties

Bonden die hun gezamenlijke belangen op de juiste plek en de juiste plaats willen neerleggen in de Nederlandse politieke arena.